99. Zilzâl Sûresi

Medine döneminde nâzil olmuştur. Sekiz âyettir. Zilzâl, “zelzele” (yer sarsıntısı) demektir. Adını ilk âyetindeki aynı kelimeden almıştır. Kıyametten hemen önce meydana gelecek olan şiddetli depremden ve daha sonra bütün ölülerin kabirlerinden çıkıp hesap vereceklerinden bahseder.

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

1. Yer o dehşetli sarsıntısıyla sarsıldığı,

2. Yer (içindeki her türlü) ağırlıklarını çıkar(ıp fırla)ttığı,

3. Ve (dehşet içinde) insan: “Buna ne oluyor?” dediği (zaman)!

4-5. O gün (yer) senin Rabbinin kendisine bildirdiği haberleri anlatacak.

6. O gün (kıyamette) insanlar, amelleri(nin karşılığı)nı görmeleri (ve iyi kötü sonuçlarını tatmaları) için (hesap yerinden) bölük bölük dönecekler.

7. İşte kim zerre ağırlığınca (iman ve ihlâsla) bir hayır işlerse, onu(n karşılığını) görecek.

(Mü’minler ihlâsla yaptıkları iyiliklerinin karşılığını her iki dünyada, kâfirler ise ancak bu dünyada görebilirler.)

8. Kim de zerre ağırlığınca bir şer işlerse onu görecektir. [bk. 18/49]

(Ancak mü’minlerin amel defterlerinde gördükleri günahlar, Allah’ın lütfu ile bağışlanabilir. Kâfirler ise, affa uğramayarak karşılığını göreceklerdir.)