114. Nâs Sûresi

Medine’de nâzil olmuştur. Altı âyettir. Adını içerisinde geçen “nâs” kelimesinden almıştır.

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

1-2-3-4-5-6. (Resûlüm!) De ki: “İnsanların gönüllerine vesvese veren (günaha teşvik eden, ibadetlerden alıkoyan, Allah’a sığındıkça geri çekilen) o sinsi vesvese verici insan ve cin (şeytanlar)ın şerrinden insanların Rabbine, insanların melikine (hükümdarlar hükümdarına ve sahibine), insanların (Allah’ı olan) İlâh’ına sığınırım.”

(Sûrede görüldüğü gibi Allah: Rab’tır, Melik (hükümran)’dır ve İlâh’tır. Ancak böyle inanmakla Allah’a inanılmış olunur.)