107. Mâ'ûn Sûresi

İlk üç âyeti Mekke döneminde, diğerleri Medine’de inmiştir. Yedi âyettir. Adını “yardımlaşma” anlamına gelen ve son âyette geçen “mâ’ûn” kelimesinden almıştır.

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

1. Dini (o hesap gününü) yalanlayanı gördün mü?

2. İşte, yetimi itip kakan,

3. Yoksulun yiyeceği ile ilgilenmeyen/yoksula yedirmeyi teşvik etmeyen de odur.

4-5-6. Vay haline! (Şöyle) namaz kılanların ki onlar, namazlarından (onun öneminden, gayesinden ve vaktinin geçtiğinden) gafildirler. Hem de onlar, gösterişçidirler.

(İyi tanınmak veya çıkar sağlamak için namaz kılarlar.)

7. (Onlar, zekâtı veya yardım ve yardımlaşma için) en basit şeyleri bile esirgerler/engel olurlar. [bk. 2/264; 4/38, 142]