106. Kureyş Sûresi

Mekke döneminde nâzil olmuştur. Dört âyettir. Adını ilk âyetinde geçen ve bir kabile adı olan “Kureyş” kelimesinden almıştır.

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

1. Kureyş (kabilesi, güvenliği sağlanıp sefere) alıştırıldığı (ve başkalarıyla uzlaştırıldığı) için;

2. Kış(ın Yemen) ve yaz(ın Şam) seferine (Allah’ın) kendilerini alıştırdığı (ve başkalarıyla uzlaştırdığı) için;

3. Şu Beyt’in (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsinler.

4. O (Rab) ki onları (Kâbe hürmetine) açlıktan (kurtarıp) doyurmuş, hem de kendilerini korkudan güvene kavuşturmuştur.

(Allah’a şükrün gereği O’na imandır; iman ise O’na teslimiyettir.)