97. Kadr Sûresi

Mekke döneminde nâzil olmuştur. Medenî diyenler de vardır. Beş âyettir. İlk âyette geçen kadir, “şeref ve azamet” demektir. Bu kelime sûreye ad olmuştur.

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

1. Doğrusu biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. [krş. 2/185; 44/3]

2. Kadir gecesini(n fazîletini) sen nereden bileceksin?

3. (O) Kadir gecesi, (içinde Kadir gecesi olmayan) bin aydan daha hayırlıdır.[1]

4. Melekler ve Rûh,[2] onda Rablerinin izniyle (gelecek yıla kadar olacak hikmetli) her iş için iner de iner. [bk. 44/4]

5. O (gece), tanyeri ağarıncaya kadar, (ibadet ehline) bir selam (rahmet ve esenlik)tir.


[1] Kadir gecesinin Ramazan ayının son on gününde ve onların da tek gecelerinden birinde olduğu hakkında hadisler mevcuttur. Buna dayanarak ekseriyetin görüşü, 27. gecesi olduğudur.

[2] Müfessirlerin çoğuna göre “Rûh” Hz. Cebrail’dir (Celâleyn). Yahut bu, “Rûh” isimli bir melektir ki melekler onu ancak bu gecede görürler (Nesefî (Medârik), IV, 398).