88. Ğâşiye Sûresi

Mekke döneminde nâzil olmuştur. Ğâşiye “kaplayıp örten” demektir. 26 âyettir. Adını ilk âyetindeki aynı ifadeden almıştır.

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

1. (Dehşetiyle her şeyi) sarıp kaplayan (o kıyamet)in haberi artık sana geldi. [bk. 20/9]

2. Birtakım yüzler o gün öne eğiktir.

3. (Onlar dünyada boşuna) çalışmış, yorulmuştur. (bk. 18/103-104; 24/39)

4-5. Kızgın bir ateşe girerler, kaynar bir kaynaktan (su) içirilirler.

6-7. Onlar için kuru, acı bir dikenden başka yiyecek yoktur. O ne besler ne de açlığı giderir.

8-9-10-11. Birtakım yüzler de o gün güzel (ve mutlu)dur. (Dünyada Allah’ın rızasına uygun) çalışmış olmasından dolayı hoşnuttur. Yüksek bir cennettedir. (Bu kimseler) orada boş söz işitmezler. [krş. 19/62; 56/25-26]

12-13-14-15-16. Orada akan nice kaynak(lar), orada yüksek tahtlar, hem de (önlerine) konmuş kadehler, (sıra ile) dizilmiş yastıklar, serilmiş nefis halılar vardır.

17-18-19-20. (İnsanlar) o devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayılıp döşendiğine (ibretle) bakmazlar mı?

21. (Resûlüm! Onlara) öğüt ver (ve uyar). Sen ancak bir öğüt verici (ve uyarıcı)sın.

22. Sen, o (inanmaya)nların üzerinde zorlayıcı/baskıcı değilsin.[1]

23-24. Ancak, kim (imandan) yüz çevirir ve küfre saparsa, Allah da onu en büyük azap ile azaplandırır.

25. Şüphesiz onların dönüşleri ancak bizedir.

26. Sonra, onların hesabı(nı görmek) de yalnız bize aittir.


[1] İman ettirmek için zorlama yoktur. [krş. 2/256, 272; 13/40]